Złota Róża to grupa dwudziestu jeden osób modlących się przez 21 dni w intencji wszystkich kapłanów. W jednym spośród tych 21 dni wyznaczonym przez animatora, wybrana osoba ofiaruje modlitwę oraz dobrowolny post, a w miarę możliwości uczestniczy we Mszy Świętej ​lub adoracji Najświętszego Sakramentu.