Idź w pokoju.
Ja odpuszczam tobie grzechy.

Te słowa może wypowiedzieć tylko kapłan – tylko on może udzielić Ci rozgrzeszenia. Kapłani, tak jak my, są grzesznikami i potrzebują naszej, mojej i Twojej modlitwy, aby być wiernymi Chrystusowi, aby walczyć o swoją świętość i głęboką relację z Bogiem. Tak jak oni są odpowiedzialni za nas, za pozyskiwanie nas dla Jezusa, tak my jesteśmy winni im modlitwę i wsparcie.

Chcę wiedzieć więcej

Wspólnoty modlitewne

Zachęcamy do wsparcia i objęcia modlitwą księży
Apostolat MARGARETKA
01

Apostolat MARGARETKA

Margaretka to grupa modlitewna składająca się z siedmiu osób. Każda z nich modli się w jeden wybrany dzień tygodnia w intencji kapłana. Forma...

Apostolat ZŁOTA RÓŻA
02

Apostolat ZŁOTA RÓŻA

Złota Róża to grupa dwudziestu jeden osób modlących się przez 21 dni w intencji wszystkich kapłanów. W jednym spośród tych 21 dni wyznaczonym...

Krucjata EUCHARYSTYCZNA
03

Krucjata EUCHARYSTYCZNA

Krucjata Eucharystyczna jest ofiarowaniem codziennej Komunii Świętej w intencji konkretnego kapłana. Ilość przyjętych Komunii wyznacza wiek danego...

Chcesz modlić się za kapłana / kapłanów?

Napisz do nas, a my prześlemy Ci szczegółowe informacje.

Aktualności

Z życia naszych wspólnot modlitewnych - bądź z nami na bieżąco!