NA CZYM POLEGA KRUCJATA EUCHARYSTYCZNA

Kierowana jest do każdego, komu bliskie są słowa św. Pawła do Tesaloniczan: …W każdym położeniu dziękujcie; taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was…[1Tes.5,18]. Jest to bowiem dar wdzięczności za każdą posługę sakramentalną w twoim życiu.

W intencji kapłana, za którego będę się modlić, ofiaruję tyle Eucharystii wraz z Komunią św. ile kapłan liczy lat (każdą Eucharystię za jeden rok życia kapłana), plus dwie dodatkowe intencje eucharystyczne na samym początku: Pierwsza, za moment poczęcia danego kapłana, a zarazem stworzenia duszy przez Boga; Drugą, za okres prenatalny, czyli za czas życia pod sercem matki kapłana, za którego się modlę Można by powiedzieć, że wraz z Jezusem Eucharystycznym, pielgrzymujemy przez historię życia danego kapłana.

PEŁNE UCZESTNICTWO

Podjęcie Krucjaty zakłada pełne uczestnictwo w Eucharystii, czyli przyjęcie Komunii św.

CZY TYLKO TA JEDNA INTENCJA?

Eucharystia stanowi worek bez dna. Choćbyśmy złożyli na ołtarzu Pańskim wszystkie intencje wszechświata to i tak byłoby jeszcze wiele miejsca. Bóg zamknął się w Okruchu, w którym jest miejsce dla każdego i na wszystko. Ta intencja za kapłana nie musi być moją pierwszorzędną intencją Mszy Św., bo np., gdy chcę się modlić o uzdrowienie chorej mamy czy w jakiejś innej intencji głównej, to modlitwa za kapłana może być intencją drugą, poboczną, ale Komunię św. przyjmuję w tej „kapłańskiej” intencji. Warto wcześniej przyjść na Eucharystię, by wzbudzić intencję, by powierzyć kolejny rok!

JAK W KONKRECIE WYGLĄDA WZBUDZENIA INTENCJI?

Modlę się za kapłana (inną osobę) i wypowiadam w czasie Eucharystii słowa modlitwy: Panie Jezu wejdź w mocy Ducha Świętego w ten rok. Dla Ciebie nie ma czasu ani przestrzeni, uzdrów, uwolnij, błogosław każdy przeżyty dzień i każdą noc, oraz każde wydarzenie, wszystko przemieniaj w dobro… Uwielbiam Cię Jezu, jedyny Zbawicielu, najlepszy Lekarzu i Panie, Tobie chwała i cześć i błogosławieństwo. Gdy wypowiadam te słowa, to mam świadomość, że jest to praktyczna realizacja słów św. Pawła z listu do Galatów: Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełniajcie prawo Chrystusowe…(Ga 6,2).

CZY MOŻNA SIĘ MODLIĆ CAŁĄ RODZINĄ?

Nie zawsze da się być na Eucharystii codziennie, a wiek omadlanej osoby może być znaczny, wtedy istnieje możliwość podjęcia Krucjaty wspólnie z całą rodziną. Nieważne czy na danej Eucharystii członkowie rodziny są razem, czy też nie, ważne by rozdzielali pomiędzy siebie kolejne lata. Jeden omadla poczęcie, a kolejna osoba okres prenatalny itd. kolejne lata życia. Ma to także wymiar formacyjny, bo rodzice i dzieci razem się modlą w konkretnej intencji, a odkrywanie i umiłowanie Eucharystii to jeden z celów podjętej Krucjaty.

Krucjatę Eucharystyczną możesz również odprawiać za świeckich: rodzinę, przyjaciół lub nieprzyjaciół, w intencji każdego, którego dobro leży ci na sercu…

opracowanie: Stanisław Głuc/o. Robert Więcek