Apostolat Złota Róża zrodził się w Medjugorie. Jest odpowiedzią na orędzie Królowej Pokoju z 2 stycznia 2007 r. kiedy to Maryja w czasie comiesięcznego spotkania z Miryjaną poprosiła o modlitwę i post za kapłanów.

CZYM JEST WSPÓLNOTA?

Podstawową wspólnotę “ZŁOTA RÓŻA” stanowi grupa 21-osobowa. Początek modlitwy wspólnotowej zaczyna się Mszą św. w pierwszy czwartek miesiąca. Następnie każda z osób w wybranym przez siebie dniu (wypadającym co 3 tygodnie) ustalonym z animatorem, rozważa jedną wyznaczoną na stałe dla całej wspólnoty tajemnicę RÓŻAŃCA ŚW., KORONKĘ do BOŻEGO MIŁOSIERDZIA, MODLITWĘ ŚW. FAUSTYNY KOWALSKIEJ ZA KAPŁANÓW I MODLITWĘ DO MARYI ZA POWOŁANYCH DO KAPŁAŃSTWA ŚW. JANA PAWŁA. Modlimy się w domu (mile widziana modlitwa rodzinna).

W tymże dniu każda z osób, ofiarowuje w niżej podanych intencjach post o chlebie i wodzie lub wyrzeka się czegoś z pokarmów, zbytecznych rozmów, filmów itp. W tych intencjach można ofiarować udział we Mszy św., adorację Najświętszego Sakramentu, cierpienie, pracę, akty strzeliste itp. (wg uznania).

HISTORIA

Apostolat Złota Róża zrodził się w Medjugorie. Jest odpowiedzią na oredzie Królowej Pokoju z 2 stycznia 2007 r. kiedy to Maryja w czasie comiesięcznego spotkania z Miryjaną poprosiła o modlitwę i post za kapłanów. Pierwsza wspólnota Apostolatu „Złota Róża” – Modlitwy i Postu za Kapłanów powstała 1 marca 2007 roku przy Parafii Bożego Ciała w Siedlcach. Myślą przewodnią tworzącego się Dzieła były słowa „Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie” /J2,5/. Założycielką pierwszej wspólnoty „Złotych Róż” jest Teresa Kruszewska, a opiekunem duchowym dzieła został ksiądz Józef Skorodiuk, który poprowadził pierwszą Mszę świętą o Boże błogosławieństwo dla Apostolatu, w kaplicy sióstr Teresek w Siedlcach w dniu 1 marca 2007 roku o godz. 6.30. kolejna Msza święta tego dnia odbyła się w Kościele Bożego Ciała w Siedlcach o godz.18.00 z udziałem pierwszej wspólnoty.

Później osoby z innych parafii, otrzymywały światło i przynaglenia, i tworzyli takie wspólnoty w swoich parafiach w Polsce.

W 2010 roku w pierwszą sobotę marca odbył się pierwszy Ogólnopolski Zjazd „Złotych Róż” na jasnej Górze. Na spotkanie przybyło 4 księży i bardzo dużo ludzi. Podczas uroczystej Mszy świętej Apostolat został zawierzony Maryi – Królowej Polski. Tę Mszę świętą koncelebrowało 3 biskupów, między innymi ks. biskup Henryk Tomasik (wówczas bkp pomocniczy Diecezji Siedleckiej). Od tego czasu (2010 r. – 2015 r.) w każdą pierwszą sobotę marca odbywały się Ogólnopolskie Zjazdy „Złotych Róż” na Jasnej Górze, a w drugą sobotę października w Oborach k. Torunia.

W 2016r. spotkanie marcowe i październikowe miało miejsce w Diecezji Siedleckiej – w Leśnej Podlaskiej (pierwsze pod przewodnictwem ks. doktora Pawła Wiatraka, a drugie pod przewodnictwem ks. doktora Grzegorza Koca). W 2017 r.w pierwszą sobotę marca Ogólnopolski Zjazd Apostolatu odbył się ponownie na Jasnej Górze pod przewodnictwem ks. doktora Grzegorza Koca – Opiekuna Apostolatu w Diecezji Siedleckiej.

Modląc się liczymy na Opatrzność Bożą, opiekę Maryi, świętego Jana Pawła II i świętej siostry Faustyny, którzy są głównymi patronami Apostolatu.

Nieustannie uczymy się wszystko czynić z miłości, coraz bardziej kochać kapłanów, umiłowanych synów Jezusa i Maryi. Pragniemy poprzez miłość, modlitwę i post przyczynić się do zwycięstwa Niepokalanego Serca Maryi przez kapłanów.

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:

P. Bożena Jasiewicz tel. 501 005 393