JAK ZAŁOŻYĆ NOWĄ GRUPĘ:

Aby założyć nową grupę modlitewną Apostolatu ” ZŁOTA RÓŻA” należy:

 1. zapoznać się z otrzymanymi tekstami,
 2. odprawić nowennę 9- dniową, którą ofiarować w intencjach w których modlimy się w Apostolacie /patrz intencje dnia modlitwy/ oraz codziennie przez 9 dni odmówić:
 • modlitwę Św. Faustyny,
 • ulubioną tajemnicę Różańca,
 • modlitwę do Maryi za powołanych do kapłaństwa św. Jana Pawla II,
 • Koronkę do Miłosierdzia Bożego,
 • codzienne wyrzeczenie się czegoś ulubionego.

NALEŻEĆ MOŻNA tylko do jednej Wspólnoty „Złotej Róży”, choć radą i informacją można służyć wielu wspólnotom.

ZADANIA OSOBY MODLĄCEJ SIĘ W APOSTOLACIE „ZŁOTA RÓŻA”

 •  Wszystko czynić z miłości do Jezusa i Maryi
 •  Wsłuchiwać się w głos Maryi i wszelkie zamiary, zadania polecać Maryi– prosić o pomoc
 •  Żyć w przyjaźni z Duchem Świętym, prosić o światło
 • Czynić wszystko z wielką miłością. Swoje zaangażowanie uzależnić od woli Pana – nic nie czynić z własnej woli
 • Brać czynny udział w akcjach podejmowanych przez Apostolat.