Diecezjalny duszpasterz osób modlących się za kapłanów
ks. Łukasz Kolasa
Diecezja Zamojsko-Lubaczowska
ul. Zamoyskiego 1, 22-400 Zamość
Telefon
+48 513 731 430
Osoba odpowiedzialna za: Apostolat Złota Róża
P. Bożena Jasiewicz

Telefon
+48 501 005 393

Osoba odpowiedzialna za: Krucjatę Eucharystyczną
P. Wioletta Nadolska

Telefon
+48 503 015 853