Można powiedzieć, że przez całe nasze ziemskie życie pielgrzymujemy. Jako chrześcijanom, to pielgrzymowanie jest nam dane i zadane, aby idąc za Jezusem, w mocy Ducha św., dojść do domu Ojca – do życia wiecznego. I tak pielgrzymując, począwszy od momentu poczęcia, aż do aktualnej chwili swojego życia, każdy z nas doświadcza i niesie ze sobą różne zranienia, odrzucenia, lub też skutki własnych bądź cudzych grzechów. Często jest to powodem zamknięcia się na Miłość i Miłosierdzie, jakim Bóg chce nas obdarzyć. Z kolei dla Boga nie ma więzów czasu ni przestrzeni – Bóg może wejść w przeszłość człowieka i uleczyć skutki zranień, złych relacji, grzechów…, szczególnie w czasie Eucharystii.

HISTORIA

Wychodząc z tych prawd zrodziła się w diecezji tarnowskiej, w szczególnym Roku Kapłańskim, idea specyficznej modlitwy za kapłanów nazwana Krucjatą Eucharystyczną, pobłogosławiona przez Biskupa Ordynariusza Wiktora Skworca. Inicjatorem tejże Krucjaty jest Szkoła Nowej Ewangelizacji im. św. Kingi z Nowego Sącza. Rozpoczęła się ona w listopadzie 2009r. 25 sierpnia 2010r., kiedy Piesza Pielgrzymka Tarnowska przybyła na Jasną Górę, dzieło Krucjaty Wdzięczności zostało złożone jako dar na ołtarzu na Jasnej Górze. Złożono tam 1893 „omodlonych” kapłanów diecezji tarnowskiej i nie tylko. W ich intencjach ofiarowano 100675 Eucharystii jako wdzięczność za obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie oraz za dar kapłaństwa. To dzieło Boże, które rozprzestrzenia się dalej. Obecnie w wielu miejsca Polski i świata płynie modlitwa za kapłanów prowadzona w ten właśnie sposób. Deklaracje pobrały i zapewniły o krzewieniu idei Krucjaty Eucharystycznej osoby z Warszawy, Częstochowy, Poznania, Stanów Zjednoczonych i Grecji.

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:

P. Wioletta Nadolska tel. 503 015 853